Individuální

Na individuální arteterapii se můžete dozvědět něco o sobě a při tom si odpočinout u tvorby.

Skupinová

Využití skupiny v arteterapii obohacuje proces o postřehy a zkušenosti dalších členů skupiny.

Párová

Potřebujete pomoc s navrácením jiskry do vašeho vztahu? I zde se dá arteterapie uplatnit.

Rodinná

Arteterapie je skvělým nástrojem pro stmelení rodiny hravou a nenásilnou formou.

Dětská

Pomocí arteterapie se dá s dětmi pracovat mnohem efektivněji než pomocí pouhého dialogu.

Co to je arteterapie?

Arteterapie je, jak už sám název napovídá, spojením výtvarného umění s psychoterapií. Smyslem arteterapie není naučit klienta malovat, ale naopak rozpustit strach z tvorby. Cílem není výsledek, ale proces a hra s barvou. Není tedy podmínkou, že klient arteterapie musí umět malovat. V arteterapii se dají využívat jakékoli výtvarné techniky, pracuji s malbou, kresbou, koláží, prostorovými objekty, fotografií, animací atd. 

Existují také různé druhy arteterapie, ne vždy je potřeba aktivně tvořit, někdy se stačí jen dívat.

Terapie uměním

Sama tvorba může být léčbou. Někdy není potřeba obrazy dlouze rozebírat a interpretovat. Vhodná technika dokáže ovlivňovat psychický i somatický stav člověka. Konkrétní techniky nám můžou pomoci ovlivňovat naše psychické ladění a rozvíjet motorické schopnosti. Arteterapie nás může naučit trpělivosti a pečlivosti.

Už samotný výtvarný zážitek umožňuje ventilovat některé naše nepříjemné pocity. Pomáhá nám smířit se s realitou a poznávat svět kolem nás. 

Již mnoho známých umělců v historii využívalo léčebných účinků umění samo na sobě, například Vincent van Gogh, Edward Munch, Frida Kahlo či mnoho dalších. Díky tvorbě našli smysl života, získali novou energii nebo ventilovali vnitřní napětí. 

Artpsychoterapie

Artpsychoterapie obohacuje samotný výtvarný zážitek ještě o dialog, po výtvarné tvorbě přichází na řadu rozhovor s terapeutem. Při rozhovoru plní obraz funkci jakési brány k dialogu. Některé naše pocity jdou velmi těžko vyjádřit slovy a obraz nám může sloužit jako názorná pomůcka. Většinou není ani potřeba mluvit o našich intimních zážitcích, stačí pouze mluvit o výtvarném díle a o tom, co se na něm děje.  

Ve výtvarném díle se také promítá naše nevědomí. To, co máme hluboko v sobě zamčené se dostává napovrch skrze sny a obrazy. Můžeme tedy v našich obrazech najít odpovědi na některé naše otázky.

Receptivní arteterapie

V arteterapii není vždy potřeba aktivně tvořit. Receptivní arteterapie je pouze jakousi pasivní formou. Klient žádný obraz netvoří, pouze si vybere dílo od jiného autora. 

I to, jaké dílo si vybereme a jak o něm mluvíme o nás mnohé vypovídá. V receptivní arteterapii si můžete vybírat obrazy, fotografie, filmy nebo můžeme pracovat s terapeutickými kartami. Tento druh práce je vhodný především pro klienty, kteří se zatím necítí na to něco vytvářet, není smyslem aretetarapie někoho nutit do něčeho, co mu není příjemné.