Individuální arteterapie

Arteterapie se dá volně přeložit jako léčba uměním. Umění totiž dokáže ovlivňovat lidskou psychiku i mezilidské vztahy, pomáhá nám poznávat svět kolem nás i nás samotné. Výtvarný projev je pro člověka stejnou možností, jak se vyjadřovat, jako myšlenky a slovo.

Malba a kresba jsou pro nás přirozenou formou vyjadřování už od úplného dětství. Děti automaticky berou do ruky barvy či pastelky a pomocí čar a fleků se s námi snaží komunikovat. Bohužel během vývoje spousta lidí ztratí o výtvarné vyjadřování zájem. Většinou je to ovlivněno tím, že mají pocit, že malovat a kreslit prostě neumí. Přitom tak ztrácejí možnost jednoho z nejpřirozenějších způsobů vyjadřování se.

Stalo se Vám někdy, že něco prostě nedokážete vyjádřit slovy? Často nám slova chybí především k vyjádření emocí a pocitů, těžko se popisuje, ten intenzivní pocit, co právě prožíváme. Mnohem snáz se tento pocit dá vyjádřit barvami.

V arteterapii nezáleží na tom, jak umíte nebo neumíte malovat. Jde především o to přestat se tvorby bát, brát jí jako pomocný způsob vyjadřování a skvělý ventil k uvolnění tlaku a napětí.