Skupinová arteterapie

Naše arteterapeutická skupina je uzavřené společenství maximálně 7 členů, kteří spolu budou sdílet životní zážitky. Na rozdíl od individuální arteterapie účastníci dostanou více úhlů pohledu na svůj problém a stanou se součástí malé komunity lidí.

Výtvarné vyjádření je plné nevědomých pohnutek, motivů a potřeb. Každé výtvarné dílo odráží osobní témata a momentální naladění autora. Ve skupině se pak tato témata odkrývají a zhmotňují.

V arteterapii nejde o výtvarnou hodnotu díla, ale o jeho osobní význam pro každého účastníka terapeutické skupiny. Není podstatné zda umíme či neumíme malovat, zda máme či nemáme výtvarné nadání. Arteterapeuticky pracovat může každý, pro koho je tato cesta lákavá.

Pro členy arteterapeutické skupiny je důležité bezpečné prostředí, to znamená, že je nutné dodržování několika základních pravidel. Určitě hlavní podmínkou je nevynášet informace ven ze skupiny a zachovávat mlčenlivost vůči osobním a citlivým informacím. 

Skupina je živý organismus a každý ve skupině má svou nenahraditelnou funkci, je tedy potřeba docházet pravidelně a nevynechávatTím, že jeden člen skupiny chybí, ochuzuje celou skupinu.

Nejlépe práce jde, když jsou k sobě lidé upřímní, ale ne hrubí. Každá ze členů má právo říct „STOP“ ve chvíli, kdy se přestane cítit komfortně a nebude chtít o nějakém tématu mluvit. Toto musí celá skupina respektovat.

Ve skupině by měli být lidé, kteří se vzájemně neznají. Není dobré se s lidmi ze skupiny potkávat mimo danou skupinu. Proces skupinové psychoterapie je zajímavý právě v tom, že zde můžeme sdílet informace s lidmi, kteří jsou mimo naší sociální bublinu.

Pololetní arte skupina

Skupinová setkání probíhají jednou týdně, vždy v úterý od 17:30 do 20:30 hod.  v našem ateliéru na adrese Jablonského 626/11, 326 00 Plzeň 2

Veškerý výtvarný materiál je zahrnutý v ceně, s sebou není potřeba nic nosit. Možná bychom pouze doporučili oblečení, které nevadí, když se ušpiní od barev 🙂

Cena je za jedno pololetí 5 990 Kč. Celkem se jedná o 15 setkání. Přihlášení je možné pouze v celku na celé pololetí, protože každý z členů je pro skupinu nepostradatelný 🙂

Přihlašování

Přihlášení do skupinové arteterapie (leden – květen 2024). Celkem 15 lekcí, cena 5990,-.