Dětská arteterapie

Děti se nejrychleji učí a rozvíjí při hře, a proto je arteterapie s dětmi založena na principu hry. Děti si hrají s výtvarným materiálem, zkouší různé techniky a tvoří na rozmanitá témata.

Výtvarná tvorba podporuje psychický i fyzický vývoj dítěte. Pomáhá získat sebevědomí a podporuje sebepoznání, také učí dítě jemnou motoriku, koordinaci těla, zlepšuje schopnost koncentrace a trénuje trpělivost.

Pokud máte zájem o to, aby Vaše dítě navštěvovalo arteterapii, je nutná nejprve individuální konzultace s rodičem. Na této konzultaci probereme potřeby dítěte a domluvíme možnosti a pravidla spolupráce. Dítě poté přijde do připraveného prostředí, kde už bude vše připraveno na míru jeho požadavkům.

Do práce s dítětem je dobré připojit také rodiče, techniky, které s dítětem vyzkoušíme můžete použít i vy doma a dál pokračovat na rozvoji dítěte bez nutnosti další asistence.

Arteterapie je skvělá i pro odrostlejší děti. Děti v pubertě procházejí těžkým obdobím, kdy je jejich hlavním úkolem vybudovat si vlastní sebepojetí a najít si místo ve společnosti.

V tomto věku je přirozené, že se mladý člověk potřebuje vymezit vůči rodičům. Je to velmi důležitá část vývoje. Tím, že se dítě dokáže vůči svým rodičům vymezit, může budovat svou vlastní autonomii. Na cestě k ní však mnohdy šlápne vedle, je těžké najít si tu správnou cestu životem. Proto je funkční, pokud dítě může s někým mluvit o věcech otevřeně a bez konfliktů a ujasňovat si tak vlastní priority s postoje.

Výtvarná tvorba může pomoci věci si lépe představit a konkretizovat. Výsledné dílo je pak prostředek k otevření různých životních témat.